Kategori Rukun Islam

0

HAJI KE BAITULLAH

Nilai pengagungan sebuah ibadah di mata seorang muslim sangatlah dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dirinya terhadap keutamaan, kedudukan, dan kandungan ibadah...

Wanita Membayar Hutang Puasa Ramadhan yang Terlupa 0

Wanita Membayar Hutang Puasa Ramadhan yang Terlupa

Sebuah pertanyaan diajukan kepada Fadhilatusy Syaikh al-Allamah Ubaid bin Abdillah al-Jabiri hafizhahullaahu ta’ala. Pertanyaan: Semoga Allah senantiasa berbuat ihsan kepada...

MEMAHAMI DUA KALIMAT SYAHADAT 0

MEMAHAMI DUA KALIMAT SYAHADAT

Setiap muslim seyogyanya mengerti dan memiliki kepedulian terhadap perkara agamanya. Terlebih tatkala dia hidup di jaman yang jauh dari kenabian...

SUDAHKAH MENDIRIKAN SHALAT? 0

SUDAHKAH MENDIRIKAN SHALAT?

Definisi Shalat Shalat secara etimologi bermakna doa, sedangkan ditinjau dari terminologi syari’at bermakna suatu peribadatan kepada Allah yang terdiri dari...

SHAUM RAMADHAN 1

SHAUM RAMADHAN

Definisi Shaum Shaum (puasa) secara etimologi bermakna al-imsak (menahan). Sedangkan menurut terminologi syariat bermakna: “Usaha penahanan diri yang dilakukan mukallaf...

ZAKAT 0

ZAKAT

Definisi Zakat Zakat menurut etimologi mempunyai dua pengertian yaitu; bertambah atau berkembang dan juga bermakna pensucian. Sedangkan menurut terminologi syari’at...