0

Mendulang Faedah dari Wasiat Dakwah Rasulullah

Dakwah merupakan amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wata’ala. Seorang da’i yang menyeru dan mendakwahkan agama ini...

0

‘Utsman bin ‘Affan, Pemilik Dua Cahaya

Para pembaca yang berbahagia, siapakah sosok sahabat pemalu sampai para malaikat pun malu kepadanya? Ya, dia adalah ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu...

0

Bolehkah Menyematkan Gelar ‘Syahid’?

Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin ditanya: Bolehkah menyematkan gelar ‘syahid’ untuk orang tertentu sehingga kemudian dia disebut ‘asy-syahid fulan’?...

0

Akhlak Islami Hiasan Indah dalam Sebuah Kehidupan

Istilah “kuno” ataupun “ketinggalan zaman” merupakan gelar atau julukan yang sering dilontarkan oleh kaum muda mudi zaman ini terhadap seseorang yang mereka anggap sok...

0

BERHIAS DENGAN AKHLAK MULIA

Di dalam Al Qur’an banyak dijumpai ayat-ayat yang memerintahkan agar manusia memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia (akhlakul karimah) sangat diperlukan...

0

Ketika Sunnah Nabi Diolok-olok

Istihza’ (mengolok-olok) Sunnah Nabi berarti mengolok-olok Islam. Ini adalah perbuatan besar namun dinilai oleh sebagian orang sebagai suatu hal yang...