TAWASUL DAN WASILAH 0

TAWASUL DAN WASILAH

Merupakan sunnatullah setiap tujuan akan terwujud dengan ijin Allah setelah ditunaikannya sebab atau perantara yang biasa disebut wasilah. Baik wasilah...

SUDAHKAH MENDIRIKAN SHALAT? 0

SUDAHKAH MENDIRIKAN SHALAT?

Definisi Shalat Shalat secara etimologi bermakna doa, sedangkan ditinjau dari terminologi syari’at bermakna suatu peribadatan kepada Allah yang terdiri dari...

SHAUM RAMADHAN 1

SHAUM RAMADHAN

Definisi Shaum Shaum (puasa) secara etimologi bermakna al-imsak (menahan). Sedangkan menurut terminologi syariat bermakna: “Usaha penahanan diri yang dilakukan mukallaf...

KE MANA KITA HENDAK BERLINDUNG …? 0

KE MANA KITA HENDAK BERLINDUNG …?

Adalah suatu perkara yang wajar, bila setiap orang merasa takut dan khawatir akan ditimpa suatu kejelekan, musibah, dan perkara-perkara lain...

SIAPAKAH AHLI SYURA (2) 0

SIAPAKAH AHLI SYURA (2)

“Seorang yang diminta musyawarahnya adalah orang yang dipercaya.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihul Jami’...

HUKUM MEMINTA JABATAN (2) 0

HUKUM MEMINTA JABATAN (2)

Selain itu, jabatan tidak boleh diberikan kepada seseorang yang memintanya dan berambisi untuk mendapatkannya. Abu Musa radhiallahu ‘anhu berkata: “Aku...

ZAKAT 0

ZAKAT

Definisi Zakat Zakat menurut etimologi mempunyai dua pengertian yaitu; bertambah atau berkembang dan juga bermakna pensucian. Sedangkan menurut terminologi syari’at...

JIMAT DAN JAMPI JAMPI 0

JIMAT DAN JAMPI JAMPI

Bila kita memperhatikan kondisi kaum muslimin yang mereka sholat, bershodaqoh, berpuasa dan bahkan menunaikan ibadah haji, maka seringkali kita dapati...

KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN 0

KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN

Apa Tujuan Diciptakannya Jin Dan Manusia ? Banyak akal yang salah dalam menjawab pertanyaan ini dan banyak pemahaman yang membingungkan...