SIAPAKAH AHLI SYURA (2) 0

SIAPAKAH AHLI SYURA (2)

“Seorang yang diminta musyawarahnya adalah orang yang dipercaya.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihul Jami’...

HUKUM MEMINTA JABATAN (2) 0

HUKUM MEMINTA JABATAN (2)

Selain itu, jabatan tidak boleh diberikan kepada seseorang yang memintanya dan berambisi untuk mendapatkannya. Abu Musa radhiallahu ‘anhu berkata: “Aku...

ZAKAT 0

ZAKAT

Definisi Zakat Zakat menurut etimologi mempunyai dua pengertian yaitu; bertambah atau berkembang dan juga bermakna pensucian. Sedangkan menurut terminologi syari’at...

JIMAT DAN JAMPI JAMPI 0

JIMAT DAN JAMPI JAMPI

Bila kita memperhatikan kondisi kaum muslimin yang mereka sholat, bershodaqoh, berpuasa dan bahkan menunaikan ibadah haji, maka seringkali kita dapati...

KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN 0

KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN

Apa Tujuan Diciptakannya Jin Dan Manusia ? Banyak akal yang salah dalam menjawab pertanyaan ini dan banyak pemahaman yang membingungkan...

SESEMBELIHAN UNTUK SELAIN ALLAH 0

SESEMBELIHAN UNTUK SELAIN ALLAH

Adz dzabhu (penyembelihan) adalah perkara yang lazim dan hampir tiap waktu terjadi dihadapan kita. Maka seyogyanya bagi kaum muslimin untuk...

MEWASPADAI BAHAYA SIHIR 0

MEWASPADAI BAHAYA SIHIR

Kondisi suatu negeri yang berlatar belakang animisme dan dinamisme ternyata sangat berpengaruh bagi masyarakatnya. Sisa-sisa ajaran tersebut nampak berbekas walau...

MAKNA LAA ILAAHA ILLALLAH 0

MAKNA LAA ILAAHA ILLALLAH

لاَ إِلهَ إلاَّ الله merupakan kalimat yang sangat akrab dengan kita, bahkan kalimat inilah yang kita jadikan sebagai panji tauhid...

ISTIGHOTSAH KEPADA SELAIN ALLAH 0

ISTIGHOTSAH KEPADA SELAIN ALLAH

Apa Itu Istighotsah ? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata : “Istighotsah adalah permintaan bantuan agar musibah (bencana) yang dihadapinya bisa...