Pegang Erat as-Sunnah!

Tak henti-hentinya lisan mengingatkan. Di masa-masa fitnah ini, penting bagi...