Malaikat yang Paling Utama

Para pembaca yang budiman, ketahuilah….! Malaikat yang paling utama dari sekian...